Zliczanie chromosomów w zygocie myszy przy użyciu małoinwazyjnego obrazowania żywych komórek w super rozdzielczości

W zarodkach przedimplantacyjnych nieprawidłowa liczba chromosomów powoduje niewydolność rozwojową i zmniejszenie wskaźnika ciąż. Konwencjonalne metody testowania chromosomów wymagające biopsji zmniejszają ryzyko powiązanych chorób genetycznych; niemniej jednak zmniejszenie liczby komórek również zmniejsza wskaźnik ciąż. Dlatego podjęliśmy próbę zliczenia chromosomów w mysich zarodkach przy użyciu obrazowania żywych komórek w super rozdzielczości jako nowej metody liczenia chromosomów, która nie zmniejsza liczby komórek ani żywotności. Policzyliśmy 40 chromosomów podczas pierwszej mitozy przez wstrzyknięcie do zarodków mRNA histonu H2B-mCherry w warunkach, w których można było uzyskać młode; jednak wyniki były często niedoszacowane liczby chromosomów i różniły się w zależności od zarodka i punktu czasowego.
Dlatego opracowaliśmy metodę zliczania chromosomów za pośrednictwem hybrydyzacji fluorescencji żywych komórek za pośrednictwem CRISPR/dCas, ukierunkowanej na sekwencję regionu centromeru, umożliwiającą dokładniejsze zliczanie chromosomów w zarodkach myszy. Przedstawiona tutaj metodologia może dostarczyć przydatnych informacji dla technologii wspomaganego rozrodu, takich jak te stosowane u zwierząt hodowlanych/ludzi, jako technika oceny integralności chromosomalnej zarodków przed transferem.

Hiperspektralne  zliczanie  multipleksowanych emiterów nanocząstek w pojedynczych  komórkach  i organellach

Nanomateriały są przedmiotem szeregu badań biomedycznych, handlowych i środowiskowych obejmujących pomiary w żywych komórkach i tkankach. Dokładna ocena ilościowa nanomateriałów na poziomie tkanek, komórek i organelli jest jednak często trudna, częściowo ze względu na ich niejednorodność. W tym miejscu proponujemy metodę, która wykorzystuje odmienne właściwości optyczne heterogenicznego preparatu nanomateriału w celu poprawy oceny ilościowej na poziomie pojedynczej komórki i organelli. Opracowaliśmy „liczenie hiperspektralne”, które wykorzystuje obrazowanie z ograniczoną dyfrakcją  za pomocą  mikroskopii hiperspektralnej zróżnicowanego zestawu nanomateriałów fluorescencyjnych w celu oszacowania liczby cząstek w żywych komórkach i strukturach subkomórkowych.
Opracowano model matematyczny i zastosowano symulacje Monte Carlo, aby poprawić dokładność tych szacunków, umożliwiając kwantyfikację z rozdzielczością dla pojedynczej komórki i dla pojedynczego endosomu. Zastosowaliśmy tę technikę nanometrologiczną do jednościennych nanorurek węglowych i zidentyfikowaliśmy górną granicę szybkości wychwytu przez komórki – około 3000 nanorurek poddanych endocytozie w ciągu 30 minut. W przeciwieństwie do tego, konwencjonalne liczenie obszarów zainteresowania daje 230% niedoszacowanie .
Metoda zidentyfikowała znaczną niejednorodność i szeroki niegaussowski rozkład wychwytu nanorurek węglowych w komórkach. Na przykład, podczas gdy konkretna komórka zawierała średnio 1 nanorurki na endosom, niejednorodny rozkład skutkował lokalizacją ponad 7 nanorurek w niektórych endosomach, co znacząco zmienia sposób rozliczania subkomórkowych rozkładów stężeń nanocząstek. W pracy przedstawiono metodę ilościowego określania stężenia komórkowego i subkomórkowego heterogenicznego materiału odniesienia z nanorurek węglowych, z implikacjami dla nanotoksykologii, dostarczania leków/genów oraz pól nanoczujników.

Systematyczna metoda segmentacji oparta na PCA cech barwy obrazu do  zliczania krwinek białych

Liczba leukocytów (białych krwinek, WBC) jest podstawowym czynnikiem wykorzystywanym przez lekarzy do diagnozowania infekcji i zapewniania odpowiedniego leczenia. Obecnie liczba WBC jest określana ręcznie lub półautomatycznie, co często prowadzi do błędnego liczenia. W tym artykule proponujemy zautomatyzowaną metodę, która wykorzystuje segmentację inspirowaną biologią naśladującą ludzką percepcję koloru. Opiera się na twierdzeniu, że dana osoba może zlokalizować WBC na obrazie rozmazu krwi dzięki wysokiemu kontrastowi chromatycznemu. Po pierwsze, stosując analizę głównych składowych w przestrzeniach RGB, HSV i L*a*b*, z określonymi kombinacjami, piksele leukocytów wykazują wysoką wariancję chromatyczną; skutkuje to zwiększonym kontrastem ze średnim odcieniem innych elementów rozmazu krwi.
Po drugie, chromatyczność jest przetwarzana jako cecha, bez oddzielania składników odcienia; różni się to od większości obecnych automatów, które w intuicyjny sposób wykonują operacje matematyczne między składnikami odcienia. W wyniku tej systematycznej metody rozpoznawanie WBC jest wydajne obliczeniowo, nakładające się WBC są rozdzielone, a ostateczna liczba jest bardziej precyzyjna.
W eksperymentach z benchmarkiem ALL-IDB wydajność proponowanej segmentacji została oceniona przez porównanie WBC z przetworzonych obrazów z podstawowymi danymi. W porównaniu z poprzednimi metodami proponowana metoda osiągnęła podobne wyniki pod względem czułości i precyzji oraz około 0,2% wyższą swoistość i 0,3% wyższą dokładność klasyfikacji pikseli na etapie segmentacji; również wyniki liczenia są podobne do poprzednich prac.

Wykrywanie obiektów do automatycznego  zliczania komórek  rakowych  w ksenoprzeszczepach danio pręgowanego

Liczenie komórek jest częstym zadaniem w badaniach medycznych. Jednak często jest to wykonywane ręcznie; w związku z tym jest czasochłonny i podatny na błędy ludzkie. Mimo to automatyzacja liczenia komórek może być trudna do osiągnięcia, zwłaszcza w przypadku zatłoczonych scen i nakładających się komórek, przy założeniu różnych kształtów i rozmiarów. W tym artykule przedstawiamy metodologię wykrywania i oznaczania ilościowego komórek opartą na głębokim uczeniu, aby zautomatyzować proces liczenia komórek w modelu heteroprzeszczepu raka danio pręgowanego, która jest innowacyjną techniką badania biologii nowotworów i personalizacji medycyny.
Najpierw wdrożyliśmy dopracowaną architekturę opartą na Faster R-CNN przy użyciu ekstraktora funkcji Inception ResNet V2. Po drugie, dokonaliśmy kilku poprawek, aby zoptymalizować proces, zwracając uwagę na ograniczenia, takie jak obecność nakładających się komórek, duża liczba obiektów do wykrycia, niejednorodność rozmiaru i kształtu komórek oraz mały rozmiar zestawu danych. Metoda ta skutkowała błędem mediany wynoszącym około 1% całkowitej liczby jednostek komórkowych. Wyniki te pokazują potencjał naszego nowatorskiego podejścia do ilościowego oznaczania komórek na słabo oznakowanych obrazach. W porównaniu z tradycyjną Faster R-CNN, nasza metoda poprawiła średnią precyzję z 71% do 85% na badanym zbiorze danych.

Automatyczne wykrywanie i  liczenie  krwinek   w rozmazach za pomocą RetinaNet

Pełna morfologia krwi jest jednym z ważnych testów klinicznych, które oceniają ogólny stan zdrowia człowieka i dostarczają istotnych informacji do diagnozy choroby. Konwencjonalne strategie liczenia krwinek obejmują liczenie ręczne oraz liczenie za pomocą hemocytometru i są zadaniami żmudnymi i czasochłonnymi. Ten oparty na badaniach artykuł proponuje automatyczną, opartą na oprogramowaniu, alternatywną metodę dokładnego zliczania krwinek przy użyciu sieci głębokiego uczenia RetinaNet, która służy do rozpoznawania i klasyfikowania obiektów na obrazach mikroskopowych. Po treningu sieć automatycznie rozpoznaje i liczy czerwone krwinki, białe krwinki i płytki krwi.

Cell Counting Kit-8

DLSM0248 DL Develop 500 Assays Ask for price

Cell Counting Kit-8

HY-K0301 MedChemExpress 120 mL (12000 T) 1362 EUR

Cell Counting Kit-8

CSK1175 Alphabioregen 5ml 0.1 EUR

Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

C0005-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

C0005-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

C0005-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

C0005-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

C0005-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

AR1160 BosterBio 5 mL (for 500 assays, 10μL per well) 157.2 EUR

Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

B34302 Bimake 5 mL (500 ractions) 156 EUR

Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

B34304 Bimake 25 mL (2500 ractions) 378 EUR

Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

K1018-1 ApexBio 1x1 ml (100 tests) 16 EUR

Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

K1018-10 ApexBio 2x5 ml (1000 tests) 80 EUR

Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

K1018-100 ApexBio 20x5 ml (10000 tests) 576 EUR

Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

K1018-30 ApexBio 6x5 ml (3000 tests) 192 EUR

Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

K1018-5 ApexBio 1x5 ml (500 tests) 48 EUR

Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

KTA1020-10000T Abbkine 10000 T 549 EUR

Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

KTA1020-1000T Abbkine 1000 T 89 EUR

Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

KTA1020-each Abbkine each Ask for price

CCK-8 Cell Counting Kit

A311-01 Vazyme 500 rxn 51.3 EUR

CCK-8 Cell Counting Kit

A311-02 Vazyme 1000 rxn 87 EUR

Enhanced Cell Counting Kit 8 (WST-8/CCK8)

E-CK-A362-10000Tests Elabscience Biotech 10000 Tests 790 EUR

Enhanced Cell Counting Kit 8 (WST-8/CCK8)

E-CK-A362-1000Tests Elabscience Biotech 1000 Tests 125 EUR

Enhanced Cell Counting Kit 8 (WST-8/CCK8)

E-CK-A362-100Tests Elabscience Biotech 100 Tests 30 EUR

Enhanced Cell Counting Kit 8 (WST-8/CCK8)

E-CK-A362-500Tests Elabscience Biotech 500 Tests 80 EUR

Enhanced Cell Counting Kit 8 (WST-8/CCK8)

E-CK-A362-each Elabscience Biotech each Ask for price

Cell Counting Kit (CCK)

20-abx098245 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 ml
  • 1 ml
  • 30 ml
  • 5 ml

Cell Counting Kit (CCK)

abx098245-100l Abbexa 100 µl 237.5 EUR

Cell Counting Kit (CCK)

abx098245-200l Abbexa 200 µl 312.5 EUR

Cell Counting Kit-8 (CCK8) Cell Viability Assay Kit

abx090677-500tests Abbexa 500 tests 472.8 EUR

Cell Counting Kit-8 (CCK8) Cell Viability Assay Kit

abx090677-100l Abbexa 100 µl 187.5 EUR

Cell Counting Kit-8 (CCK8) Cell Viability Assay Kit

abx090677-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Cell Counting Kit-8 (CCK8) Cell Viability Assay Kit

abx090677-200l Abbexa 200 µl 262.5 EUR

T-Pro Cell Counting Kit (CCK8)

JK95-C008L T-Pro Biotechnology 5ml*20/BT 1000 EUR

T-Pro Cell Counting Kit (CCK8)

JK95-C008M T-Pro Biotechnology 5ml*2/BT 120 EUR

T-Pro Cell Counting Kit (CCK8)

JK95-C008S T-Pro Biotechnology 1ml*5/BT 80 EUR

SuperKine™ Maximum Sensitivity Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

BMU106-EN-10000T Abbkine 10000 T 529 EUR

SuperKine™ Maximum Sensitivity Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

BMU106-EN-1000T Abbkine 1000 T 69 EUR

SuperKine™ Maximum Sensitivity Cell Counting Kit-8 (CCK-8)

BMU106-EN-200T Abbkine 200 T 29 EUR

EnoGeneCell™ Counting Kit-8 (CCK-8)

E1CK-000208-1 EnoGene 100 assays 80 EUR

EnoGeneCell™ Counting Kit-8 (CCK-8)

E1CK-000208-10 EnoGene 1000 assays 350 EUR

EnoGeneCell™ Counting Kit-8 (CCK-8)

E1CK-000208-5 EnoGene 500 assays 215 EUR

EnoGeneCell™ Counting Kit-8 (CCK-8)

E1CK-000208-100 EnoGene 10000 assays (100ml) 350 EUR

EnoGeneCell™ Counting Kit-8 (CCK-8)

E1CK-000208-50 EnoGene 5000 assays (50ml) 215 EUR

Cell Counting Pot Square Base - PK200

CEL10500 Scientific Laboratory Supplies PK200 70.2 EUR

Counting Slide 2 Cell Mcmaster - EACH

HAE2030 Scientific Laboratory Supplies EACH 243.82 EUR

CORNING COUNTING CHAMBER FOR CORNING CELL COUNTER

480200 CORNING 1/pk 170.4 EUR

Plastic cell counting slides Kovas Slide - EACH

DD50126 Scientific Laboratory Supplies EACH 330.75 EUR

Bacterial Counting Colorimetric Assay Kit

K511-2500 Biovision each 744 EUR

Bacterial Counting Colorimetric Assay Kit

K511-500 Biovision each 418.8 EUR

Organoid Counting Software - EACH

6749-OC Scientific Laboratory Supplies EACH 7902.9 EUR

Marker Pen ?for Digital counting

LA660D-1NO EWC Diagnostics 1 unit 5.34 EUR

Coverslip for counting chamber - PK10

Z5000 Scientific Laboratory Supplies PK10 27.17 EUR

Counting Chamber Helber Bacteria - EACH

COU9100 Scientific Laboratory Supplies EACH 157.16 EUR

Fast Read Disposable Counting Chambers - PK100

390497 Scientific Laboratory Supplies PK100 220.05 EUR

BRAND(TM) BLAUBRAND(R) COUNTING CHAMBER - EACH

BR717820-1EA Scientific Laboratory Supplies EACH 112.05 EUR

Counting Chamber Improved Neubauer 2 x Bright - EACH

HAE2118 Scientific Laboratory Supplies EACH 129.25 EUR

Synbiosis AutoCOL Fully Automated Colony Counting System - EACH

COU2020 Scientific Laboratory Supplies EACH 141750 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration and Invasion Assay (8 µm), Colorimetric, Combo Kit

CBA-100-C Cell Biolabs 2 x 12 assays 915 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration and Invasion Assay (8 µm), Colorimetric, Combo Kit

CBA-100-C-5 Cell Biolabs 10 x 12 assays 3950 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration and Invasion Assay (8 µm), Fluorometric, Combo Kit

CBA-101-C Cell Biolabs 2 x 12 assays 915 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Migration and Invasion Assay (8 µm), Fluorometric, Combo Kit

CBA-106-C Cell Biolabs 2 x 96 assays 1080 EUR

WST-8 or Cell Count Kit-8(CCK-8), 5mL

TBS2022-500 Tribioscience 500 tests 119 EUR

WST-8 or Cell Count Kit-8(CCK-8), 20mL

TBS2022-1K Tribioscience 1000 test 198 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (8 μm), Colorimetric

CBA-100 Cell Biolabs 12 assays 480 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (8 μm), Colorimetric

CBA-100-5 Cell Biolabs 5 x 12 assays 2180 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (8 μm), Fluorometric

CBA-101 Cell Biolabs 12 assays 480 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (8 μm), Fluorometric

CBA-101-5 Cell Biolabs 5 x 12 assays 2180 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (8 μm), Fluorometric

CBA-106 Cell Biolabs 96 assays 580 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (8 μm), Fluorometric

CBA-106-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2535 EUR

HIF-1 Alpha Cell Based ELISA Kit

CBA-281 Cell Biolabs 96 assays 734.4 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Haptotaxis Assay (8 µm), FN-coated, Colorimetric

CBA-100-FN Cell Biolabs 12 assays 505 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Haptotaxis Assay (8 µm), FN-coated, Fluorometric

CBA-101-FN Cell Biolabs 12 assays 505 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Haptotaxis Assay (8 µm), COL-coated, Colorimetric

CBA-100-COL Cell Biolabs 12 assays 505 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Haptotaxis Assay (8 µm), COL-coated, Fluorometric

CBA-101-COL Cell Biolabs 12 assays 505 EUR

CytoSelect™ 24-Well Cell Migration Assay (8 µm, Colorimetric Format), Trial Size

CBA-100-T Cell Biolabs 4 assays 240 EUR

CytoSelect™ 24-Well Cell Migration Assay (8 µm, Fluorometric Format), Trial Size

CBA-101-T Cell Biolabs 4 assays 240 EUR

CytoSelect™ BrdU Cell Proliferation ELISA Kit

CBA-251 Cell Biolabs 96 assays 455 EUR

CytoSelect™ 48-Well Cell Contraction Assay Kit

CBA-5021 Cell Biolabs 48 assays 575 EUR

CytoSelect Clonogenic Tumor Cell Isolation Kit (5 preps)

CBA-155 Cell Biolabs 5 preps 957.6 EUR

CytoSelect Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) ELISA Kit

CBA-254 Cell Biolabs 96 assays 672 EUR

CytoSelect Clonogenic Tumor Cell Isolation Kit (5 x 5 preps)

CBA-155-5 Cell Biolabs 25 preps 3894 EUR

293AD Cell Line

AD-100 Cell Biolabs 1 vial 365 EUR

293AAV Cell Line

AAV-100 Cell Biolabs 1 vial 405 EUR

293RTV Cell Line

RV-100 Cell Biolabs 1 vial 405 EUR

293LTV Cell Line

LTV-100 Cell Biolabs 1 vial 405 EUR

CytoSelect™ 24-Well Cell Contraction Assay Kit (Floating Matrix Model)

CBA-5020 Cell Biolabs 24 assays 495 EUR

StemTAG Stem Cell Colony Formation Assay (Cell Recovery Compatible)

CBA-325 Cell Biolabs 96 assays 1027.2 EUR

StemTAG Stem Cell Colony Formation Assay (Cell Recovery Compatible)

CBA-325-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 4033.2 EUR

CytoSelect™ Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric

CBA-135 Cell Biolabs 96 assays 715 EUR

CytoSelect™ Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric

CBA-135-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 3095 EUR

CytoSelect™ Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Fluorometric

CBA-140 Cell Biolabs 96 assays 750 EUR

CytoSelect™ Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Fluorometric

CBA-140-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 3215 EUR

293/GFP Cell Line

AKR-200 Cell Biolabs 1 vial 460 EUR

T47D/GFP Cell Line

AKR-208 Cell Biolabs 1 vial 686.4 EUR

A549/GFP Cell Line

AKR-209 Cell Biolabs 1 vial 460 EUR

HeLa/GFP Cell Line

AKR-213 Cell Biolabs 1 vial 460 EUR

293/Cas9 Cell Line

AKR-5110 Cell Biolabs 1 vial 460 EUR

HeLa/Cas9 Cell Line

AKR-5111 Cell Biolabs 1 vial 460 EUR

NIH3T3/GFP Cell Line

AKR-214 Cell Biolabs 1 vial 460 EUR

NIH3T3/Cas9 Cell Line

AKR-5104 Cell Biolabs 1 vial 460 EUR

CytoSelect Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible), Colorimetric, Trial Size

CBA-135-T Cell Biolabs 24 assays 518.4 EUR

MCF-7/Luc Cell Line

AKR-234 Cell Biolabs 1 vial 686.4 EUR

SKOV-3/Luc Cell Line

AKR-232 Cell Biolabs 1 vial 686.4 EUR

OVCAR-5/RFP Cell Line

AKR-254 Cell Biolabs 1 vial 686.4 EUR

OxiSelect™ 8-iso-Prostaglandin F2a ELISA Kit

STA-337 Cell Biolabs 96 assays 535 EUR

OxiSelect™ 8-iso-Prostaglandin F2a ELISA Kit

STA-337-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2325 EUR

CytoSelect 96-Well Cell Transformation Assay (Cell Recovery Compatible, Fluorometric), Trial Size

CBA-140-T Cell Biolabs 24 assays 547.2 EUR

Collagen-based Cell Contraction Assay

CBA-201 Cell Biolabs 24 assays 420 EUR

OxiSelect 8-iso-Prostaglandin F2a ELISA Kit, Trial Size

STA-337-T Cell Biolabs 32 assays 393.6 EUR

Radius 384-Well Cell Migration Assay

CBA-127 Cell Biolabs 384 assays 721.2 EUR

Radius 384-Well Cell Migration Assay

CBA-127-5 Cell Biolabs 5 x 384 wells 2802 EUR

CytoSelect™ MTT Cell Proliferation Assay

CBA-252 Cell Biolabs 960 assays 320 EUR

Radius™ 24-Well Cell Migration Assay

CBA-125 Cell Biolabs 24 assays 425 EUR

Radius™ 24-Well Cell Migration Assay

CBA-125-5 Cell Biolabs 5 x 24 assays 1820 EUR

Radius™ 96-Well Cell Migration Assay

CBA-126 Cell Biolabs 96 assays 495 EUR

Radius™ 96-Well Cell Migration Assay

CBA-126-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2095 EUR

Radius™ 48-Well Cell Migration Assay

CBA-5037 Cell Biolabs 48 assays 445 EUR

Radius™ 48-Well Cell Migration Assay

CBA-5037-5 Cell Biolabs 5 x 48 assays 1895 EUR

OxiSelect Nitrosative DNA/RNA Damage ELISA Kit (8-Nitroguanine Quantitation)

STA-825 Cell Biolabs 96 assays 957.6 EUR

OxiSelect Nitrosative DNA/RNA Damage ELISA Kit (8-Nitroguanine Quantitation)

STA-825-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 3888 EUR

CytoSelect Cell Proliferation Assay Reagent (Fluorometric)

CBA-250 Cell Biolabs 10 mL 490.8 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Transformation Assay

CBA-130 Cell Biolabs 96 assays 640 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Transformation Assay

CBA-130-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2695 EUR

CytoSelect™ Cell Viability and Cytotoxicity Assay

CBA-240 Cell Biolabs 96 assays 305 EUR

Platinum-E Retroviral Packaging Cell Line, Ecotropic

RV-101 Cell Biolabs 1 vial 770 EUR

Platinum-GP Retroviral Packaging Cell Line, Pantropic

RV-103 Cell Biolabs 1 vial 770 EUR

CytoSelect™ 24-Well Cell Co-Culture System

CBA-160 Cell Biolabs 24 assays 365 EUR

CytoSelect™ 24-Well Cell Co-Culture System

CBA-160-5 Cell Biolabs 5 x 24 assays 1585 EUR

Total Protein - Murine Embryonic Stem Cell Line D3

CBA-305 Cell Biolabs 500 ?g 414 EUR

CytoSelect 24-well Laminin Cell Invasion, Colorimetric

CBA-110-LN Cell Biolabs 12 assays 714 EUR

Platinum-A Retroviral Packaging Cell Line, Amphotropic

RV-102 Cell Biolabs 1 vial 770 EUR

OxiSelect Oxidative RNA Damage ELISA Kit (8-OHG Quantitation), Trial Size

STA-325-T Cell Biolabs 32 assays 609.6 EUR

CytoSelect 384-well Cell Transformation Assay, Fluorometric

CBA-145 Cell Biolabs 384 assays 1208.4 EUR

CytoSelect 384-well Cell Transformation Assay, Fluorometric

CBA-145-5 Cell Biolabs 5 x 384 assays 4681.2 EUR

CytoSelect™ Cell Proliferation Assay Reagent (Colorimetric)

CBA-253 Cell Biolabs 10 mL 320 EUR

Radius 24-Well Cell Migration Assay, (Laminin Coated)

CBA-125-LN Cell Biolabs 24 assays 714 EUR

StemTAG PCR Primer Set for Stem Cell Characterization

CBA-303 Cell Biolabs 1 kit 470.4 EUR

Radius 24-Well Cell Migration Assay, (Fibronectin Coated)

CBA-125-FN Cell Biolabs 24 assays 714 EUR

CytoSelect™ 24-well Collagen Cell Invasion, Colorimetric

CBA-110-COL Cell Biolabs 12 assays 535 EUR

Radius 24-Well Cell Migration Assay, (ECM Array Coated)

CBA-125-ECM Cell Biolabs 24 wells 838.8 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (Laminin, Colorimetric)

CBA-056 Cell Biolabs 48 assays 512.4 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (Laminin, Fluorometric)

CBA-057 Cell Biolabs 48 assays 553.2 EUR

CytoSelect 24-well Laminin Cell Invasion Assay, Fluorometric

CBA-111-LN Cell Biolabs 12 assays 714 EUR

CytoSelect 96-well Laminin Cell Invasion Assay, Fluorometric

CBA-112-LN Cell Biolabs 96 assays 908.4 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (Fibrinogen, Colorimetric)

CBA-058 Cell Biolabs 48 assays 512.4 EUR

CytoSelect 48-well Cell Adhesion Assay (Fibrinogen, Fluorometric)

CBA-059 Cell Biolabs 48 assays 553.2 EUR

CytoSelect™ 96-well Phagocytosis Assay (Red Blood Cell)

CBA-220 Cell Biolabs 96 assays 540 EUR

pAAV-DJ/8 Vector

VPK-420-DJ-8 Cell Biolabs 10 µg 530 EUR

OxiSelect™ Oxidative RNA Damage ELISA Kit (8-OHG Quantitation) (96 tests)

STA-325 Cell Biolabs 96 assays 885 EUR

OxiSelect™ Oxidative DNA Damage ELISA Kit (8-OHdG Quantitation) (1 plate)

STA-320 Cell Biolabs 96 assays 885 EUR

OxiSelect™ Oxidative DNA Damage ELISA Kit (8-OHdG Quantitation) (5 plates)

STA-320-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 3795 EUR

OxiSelect™ Oxidative DNA Damage ELISA Kit (8-OHdG Quantitation), Trial Size

STA-320-T Cell Biolabs 32 assays 440 EUR

OxiSelect™ Oxidative RNA Damage ELISA Kit (8-OHG Quantitation) (5x96 tests)

STA-325-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 3795 EUR

Radius™ 24-Well Cell Migration Assay, (Collagen I Coated)

CBA-125-COL Cell Biolabs 24 assays 520 EUR

CytoSelect™ 24-well Collagen Cell Invasion Assay, Fluorometric

CBA-111-COL Cell Biolabs 12 assays 535 EUR

CytoSelect™ 96-well Collagen Cell Invasion Assay, Fluorometric

CBA-112-COL Cell Biolabs 96 assays 705 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Fibronectin, Colorimetric)

CBA-050 Cell Biolabs 48 assays 370 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Fibronectin, Fluorometric)

CBA-051 Cell Biolabs 48 assays 400 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Invasion (Basement Membrane), Fluorometric

CBA-111 Cell Biolabs 12 assays 535 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (5 μm), Fluorometric

CBA-102 Cell Biolabs 12 assays 480 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (5 μm), Fluorometric

CBA-102-5 Cell Biolabs 5 x 12 assays 2180 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (3 μm), Fluorometric

CBA-103 Cell Biolabs 12 assays 480 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (3 μm), Fluorometric

CBA-103-5 Cell Biolabs 5 x 12 assays 2180 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (3 μm), Fluorometric

CBA-104 Cell Biolabs 96 assays 580 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (3 μm), Fluorometric

CBA-104-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2535 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (5 μm), Fluorometric

CBA-105 Cell Biolabs 96 assays 580 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Migration Assay (5 μm), Fluorometric

CBA-105-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2535 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (12 μm), Colorimetric

CBA-107 Cell Biolabs 12 assays 480 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Migration Assay (12 μm), Fluorometric

CBA-108 Cell Biolabs 12 assays 480 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Colorimetric)

CBA-070 Cell Biolabs 48 assays 515 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Colorimetric)

CBA-070-5 Cell Biolabs 5 x 48 assays 2275 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Fluorometric)

CBA-071 Cell Biolabs 48 assays 555 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (ECM Array, Fluorometric)

CBA-071-5 Cell Biolabs 5 x 48 assays 2430 EUR

MTT Cell Count Kit

23506-80 NACALAI TESQUE 1KIT 101.5 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen I, Colorimetric)

CBA-052 Cell Biolabs 48 assays 370 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen I, Fluorometric)

CBA-053 Cell Biolabs 48 assays 400 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen IV, Colorimetric)

CBA-060 Cell Biolabs 48 assays 370 EUR

CytoSelect™ 48-well Cell Adhesion Assay (Collagen IV, Fluorometric)

CBA-061 Cell Biolabs 48 assays 400 EUR

Cellular Autophagy ELISA Kit (LC3-II Quantitation)

CBA-5117 Cell Biolabs 48 assays 450 EUR

CytoSelect™ 24-well Cell Invasion Assay (Basement Membrane), Colorimetric

CBA-110 Cell Biolabs 12 assays 535 EUR

CytoSelect™ 96-well Cell Invasion Assay (Basement Membrane), Fluorometric

CBA-112 Cell Biolabs 96 assays 705 EUR

CytoSelect™ 96-Well Hematopoietic Colony Forming Cell Assay (96 assays)

CBA-320 Cell Biolabs 96 assays 440 EUR

Cellular Senescence Detection Kit (SA-β-Gal Staining)

CBA-230 Cell Biolabs 50 assays 435 EUR

Cellular Senescence Detection Kit (SA-β-Gal Staining)

CBA-230-5 Cell Biolabs 5 x 50 assays 1895 EUR

CytoSelect 24-Well Cell Migration Assay (5 µm, Fluorometric Format), Trial Size

CBA-102-T Cell Biolabs 4 assays 358.8 EUR

OxiSelect™ Cellular UV-Induced DNA Damage ELISA Kit (CPD)

STA-326 Cell Biolabs 96 assays 595 EUR
Przetestowaliśmy model wyszkolony na obrazach rozmazów i stwierdziliśmy, że wyszkolony model ma uogólnione możliwości. Oceniliśmy jakość wykrywania i zliczania komórek za pomocą mierników wydajności, takich jak dokładność, czułość, precyzja i wynik F1. Ponadto zbadano zależność progów ufności i liczby epok uczenia się od uzyskanych wyników rozpoznawania i liczenia. Porównaliśmy wydajność zaproponowanego podejścia z wynikami uzyskanymi przez innych autorów zajmujących się tematyką liczenia komórek i wykazaliśmy, że wykrywanie i znakowanie obiektów może stanowić dodatkową zaletę w zadaniu liczenia obiektów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.