Warunkowa ekspresja genu za pośrednictwem lentiwirusa

Zdolność do zidentyfikowania roli konkretnego genu w systemie zależy od kontroli ekspresji tego genu. W tym protokole opisujemy metodę stabilnej, warunkowej ekspresji receptorów Nod-Like (NLR) w komórkach THP-1 przy użyciu lentiwirusowego systemu ekspresji. System ten łączy wszystkie niezbędne składniki do indukowanej tetracykliną ekspresji genów w pojedynczym lentiwektorze z konstytutywną koekspresją markera selekcyjnego, co jest skutecznym środkiem do kontrolowania […]

Continue Reading
Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs.

Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs.

BLAST program is widely used tool to find protein and DNA databases for sequence similarities. For protein comparisons, various definitions, algorithmic and statistical improvements described here allows the BLAST program execution time will decrease substantially while increasing their sensitivity to weak similarity. New criteria to trigger the expansion of word hits, combined with new heuristics […]

Continue Reading
Population-Based Prevalence of Chlamydia trachomatis Infection and Antibodies in four Districts with Varying Levels of Trachoma Endemicity in Amhara, Ethiopia

Population-Based Prevalence of Chlamydia trachomatis Infection and Antibodies in four Districts with Varying Levels of Trachoma Endemicity in Amhara, Ethiopia

Trachoma Control Program in Amhara Region, Ethiopia, improved surgery, antibiotics, facial cleanliness, and environmental improvement (SAFE) strategy in all districts starting in 2007. Despite these efforts, many districts still requires an additional year of AMAN. In 2017, four districts were selected for assessment of antibody response to an antigen of Chlamydia trachomatis and C. trachomatis […]

Continue Reading