Dwóch kandydatów na immunogenne rekombinowane białka szczepionkowe wykazało odmienną skuteczność ochronną przeciwko infekcji wirusem Zika u makaków rezus

Zakażenie wirusem Zika (ZIKV) spowodowało ostatnio poważne problemy zdrowotne. Aby opracować szczepionki podjednostkowe przeciwko ZIKV, wcześniej skonstruowaliśmy rekombinowaną domenę III białka otoczki ZIKV (EDIII) i całą ektodomenę (E80, która obejmuje EDI, EDII i EDIII) jako kandydatów na szczepionki i wykazaliśmy, że obie są immunogenne i ochronne w modele mysie. W tym badaniu uzupełniającym porównaliśmy tych kandydatów na szczepionki u naczelnych innych niż ludzie. Oba wywoływały neutralizujące odpowiedzi przeciwciał, ale tylko immunizacja E80 hamowała infekcję ZIKV zarówno w krwi obwodowej, jak iw tkankach małpy, podczas gdy EDIII zwiększał RNA ZIKV we krwi poprzez prawdopodobnie zależne od przeciwciał wzmocnienie.
Dalsze badania wykazały, że odpowiedź przeciwciał wiążących wirion u małp immunizowanych E80 utrzymywała się dłużej i silniej niż u małp immunizowanych EDIII. Wyniki te pokazują, że E80 jest lepszy niż EDIII jako kandydat na szczepionkę i że wielkość, jakość i trwałość neutralizujących przeciwciał wiążących wirion są skorelowane z ochroną.

Charakterystyka in vitro i in vivo  rekombinowanego cytomegalowirusa  rezusów  zawierającego kompletny genom

Cytomegalowirusy (CMV) są wysoce przystosowane do gatunku gospodarza, co skutkuje ścisłą specyficznością gatunkową. W związku z tym badanie in vivo wszystkich aspektów biologii CMV wykorzystuje modele zwierzęce wykorzystujące CMV specyficzne dla gospodarza. Zakażenie makaków rezus (RM) rezus CMV (RhCMV) zostało uznane za reprezentatywny model zakażenia ludzi HCMV ze względu na bliskie powiązania ewolucyjne zarówno gospodarza, jak i wirusa. Jednak jedyny dostępny klon RhCMV, który umożliwia modyfikacje genetyczne, jest oparty na szczepie 68-1, który przez dziesięciolecia był pasażowany w fibroblastach, co skutkuje licznymi zmianami genomowymi z powodu adaptacji hodowli tkankowej . W rezultacie 68-1 wykazuje zmniejszoną wiremię u zwierząt nieleczonych wcześniej RhCMV i ograniczone wydalanie w porównaniu z nieklonalnymi izolatami o niskim pasażowaniu.
Aby przezwyciężyć to ograniczenie, wykorzystaliśmy informacje o sekwencji z pierwotnych izolatów RhCMV do skonstruowania pełnej długości (FL) RhCMV poprzez naprawę wszystkich mutacji wpływających na otwarte ramki odczytu (ORF) w 68-1 sztucznym chromosomie bakteryjnym (BAC). Zaszczepienie zrekonstytuowanym wirusem dorosłego, immunokompetentnego RM nie posiadającego przeciwciała RhCMV spowodowało znaczną wiremię, podobną do pierwotnych izolatów RhCMV, a ponadto doprowadziło do wysokiej liczby kopii genomu wirusa w wielu tkankach w 14 dniu po zakażeniu. W przeciwieństwie do tego, rozprzestrzenianie się wirusa zostało znacznie zmniejszone po delecji genów, których również brakuje w 68-1.Analiza transkryptomu zakażonych tkanek ujawniła ponadto, że geny podobne do chemokin z delecją 68-1 należą do transkryptów wirusowych o największej ekspresji zarówno in vitro, jak i in vivo, zgodnie z ważną funkcją immunomodulacyjną odpowiednich białek. Dochodzimy do wniosku, że FL-RhCMV wykazuje cechy wirusa typu dzikiego in vitro i in vivo, będąc jednocześnie podatnym na modyfikacje genetyczne za pomocą technik rekombinacji BAC.
Recombinant Rhesus IL18RAP
Recombinant Rhesus IL18RAP

Krzyżowo neutralizujące miana przeciwciał przeciw typom innym niż szczepionka indukowane przez  rekombinowaną  trójwalentną szczepionkę HPV (16/18/58) u   makaków rezus

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) powoduje nie tylko większość nowotworów szyjki macicy, ale także pochwy, sromu, prącia, odbytu, odbytnicy i części ustnej gardła. Każdego roku na świecie na raka szyjki macicy umiera 200 000 kobiet, a około 10% przypada na Chiny. Szczepionki HPV są skuteczne w zapobieganiu zakażeniom HPV, a tym samym nowotworom związanym z HPV na całym świecie. Badania kliniczne 2v Cervarix TM i 4v Gardasil sugerują, że immunizacja którąkolwiek z tych szczepionek zapewnia pewien poziom ochrony przed innymi typami HPV, które są blisko spokrewnione z typami zawartymi w szczepionkach.
Tutaj przeprowadziliśmy wstępną ocenę zdolności do indukowania krzyżowo neutralizujących przeciwciał u rezusów przez 3v szczepionkę przeciwko HPV skierowaną przeciwko HPV16, 18 i 58 i jest ona specjalnie zaprojektowana dla chińskich kobiet. Odkryliśmy, że ta szczepionka jest nie mniejsza niż Gardasil pod względem zdolności do indukowania NAb przeciwko typom HPV innym niż szczepionka u makaków rezus. Wyniki te dostarczyły dowodów z punktu widzenia immunogenności, że szczepionka KLWS 3v HPV jest silnym konkurentem importowanych szczepionek HPV 2v i 4v dostępnych obecnie na rynku.

Bezpieczeństwo i immunogenność  rekombinowanej  szczepionki przeciwko Trypanosoma cruzi u   makaków rezus

Choroba Chagasa, wywoływana przez pasożyta pierwotniaka Trypanosoma cruzi, jest jedną z najważniejszych zaniedbanych chorób pasożytniczych w obu Amerykach. Szczepionki stanowią atrakcyjną komplementarną strategię kontroli infekcji T. cruzi, a badania przedkliniczne na myszach wykazały, że antygen powierzchniowy trypomastigote (TSA-1) i antygeny pasożyta wiążącego wici (Tc24) są obiecującymi kandydatami do opracowania szczepionek. Przeprowadziliśmy tutaj pierwszą ocenę bezpieczeństwa i immunogenności dwóch rekombinowanych antygenów szczepionkowych (oznaczonych TSA1-C4 i Tc24-C4) u naiwnych naczelnych innych niż ludzie.
Trzy makaki rezus otrzymały 3 dawki każdego rekombinowanego białka, sformułowanego z E6020 (Eisai Co., Ltd.), nowym agonistą receptora 4 Toll-podobnego, w stabilnej emulsji. Wszystkie parametry z chemii krwi i liczby krwinek były stabilne w trakcie badania i szczepionka nie miała na nie wpływu. Swoista odpowiedź IgG przeciwko obu antygenom była wykrywalna po pierwszej dawce szczepionki i wzrosła wraz z drugą dawką.
Po trzech dawkach szczepionki, stymulacja PBMC pulą peptydów pochodzących z TSA1-C4 spowodowała indukcję CD4 + wytwarzających TSA1-C4 specyficznych dla TNFα, IL-2- i IFNγ  u jednego lub dwóch zwierząt podczas stymulacji peptydem pula pochodząca z Tc24-C4 aktywowała tylko limfocyty T CD4 + wytwarzające IFNγ u jednego zwierzęcia. U dwóch zwierząt wystąpiła również aktywacja CD8 + . wytwarzającego IL2 specyficznego dla TSA1-C4 Limfocyty T. Jest to pierwsze doniesienie o immunogenności rekombinowanych antygenów pochodzących z T. cruzi sformułowanych jako emulsja z agonistą TLR4 w modelu naczelnych innych niż człowiek. Nasze wyniki zdecydowanie potwierdzają potrzebę dalszej oceny skuteczności zapobiegawczej tego typu szczepionki u naczelnych innych niż ludzie i zbadania wpływu szczepionki w modelu terapeutycznym naturalnie zakażonych naczelnych Chagasic innych niż ludzie, co wzmocniłoby uzasadnienie dla rozwój kliniczny jako szczepionki dla ludzi przeciwko chorobie Chagasa.

Rekombinowany  Rhadinovirus   małp rezus pozbawiony glikoproteiny L ustanawia trwałe zakażenie  makaków rezus  i wywołuje konwencjonalne odpowiedzi komórek T.

W kontekście mutacji delecji glikoproteiny L (gL) skonstruowano zdolny do replikacji, rekombinowany szczep rhadinowirusa małp rezus (RRV) wyrażający białko Gag z SIVmac239. Delecja gL usuwa wirusa z receptorów rodziny Eph. Zdolność tego rekombinowanego RRV gL-minus Gag do infekowania, utrzymywania się i wywoływania odpowiedzi immunologicznych oceniano po dożylnym zaszczepieniu dwóch  małp rezus, które nie miały kontaktu z mamu-A*01+  RRV. Obie małpy odpowiedziały odpowiedzią przeciwciał anty-RRV i ilościowym oznaczeniem DNA RRV w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej (PBMC)metodą PCR w czasie rzeczywistym ujawniła poziomy podobne do tych u małp zakażonych rekombinowanym gL+ RRV. Porównanie poziomów DNA RRV w sortowanych subpopulacjach CD3+ vs CD20+ vs CD14+ PBMC wykazało zakażenie subpopulacji CD20+ przez gL-minus RRV.

Recombinant Rhesus Macaque Eotaxin (CCL11); Eotaxin Rhesus Macaque

MBS146184-0005mg MyBiosource 0.005mg 240 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Eotaxin (CCL11); Eotaxin Rhesus Macaque

MBS146184-002mg MyBiosource 0.02mg 310 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Eotaxin (CCL11); Eotaxin Rhesus Macaque

MBS146184-1mg MyBiosource 1mg 2880 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Eotaxin (CCL11); Eotaxin Rhesus Macaque

MBS146184-5x1mg MyBiosource 5x1mg 12630 EUR

Recombinant Rhesus Procalcitonin

MBS140693-0002mg MyBiosource 0.002mg 240 EUR

Recombinant Rhesus Procalcitonin

MBS140693-001mg MyBiosource 0.01mg 310 EUR

Recombinant Rhesus Procalcitonin

MBS140693-1mg MyBiosource 1mg 5345 EUR

Recombinant Rhesus Procalcitonin

MBS140693-5x1mg MyBiosource 5x1mg 23725 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Procalcitonin Rhesus Protein, His, E.coli-10ug

QP13156-10ug EnQuireBio 10ug 241.2 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Procalcitonin Rhesus Protein, His, E.coli-1mg

QP13156-1mg EnQuireBio 1mg 6301.2 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Procalcitonin Rhesus Protein, His, E.coli-2ug

QP13156-2ug EnQuireBio 2ug 186 EUR

Procalcitonin Rhesus Recombinant

rAP-2585 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque SAA1

EEOPP-1901 Cyagen 10ug Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque S100B

EEOPP-1902 Cyagen 10ug Ask for price

CCL21 Protein, Rhesus, Recombinant

MBS8123557-005mg MyBiosource 0.05mg 340 EUR

CCL21 Protein, Rhesus, Recombinant

MBS8123557-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 1380 EUR

CD160 Protein, Rhesus, Recombinant

MBS8123582-01mg MyBiosource 0.1mg 395 EUR

CD160 Protein, Rhesus, Recombinant

MBS8123582-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1635 EUR

Recombinant Rhesus Macaque IL-3

EEILP-0301 Cyagen 10ug Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque IL-4

EEILP-0401 Cyagen 5ug Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque IL-5

EEILP-0501 Cyagen 10ug Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque IL-6

EEILP-0601 Cyagen 10ug Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque IL-8

EEILP-0801 Cyagen 5ug Ask for price

Recombinant Rhesus DKK1, Fc tagged

DKK1-2340R Creative BioMart 20 µg 398.4 EUR

Recombinant Rhesus Macaque IFN-γ

EEIFN-0101 Cyagen 10ug Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque IL-1α

EEILP-0102 Cyagen 10ug Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque IL-13

EEILP-1301 Cyagen 10ug Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque IL-16

EEILP-1601 Cyagen 10ug Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque G-CSF

EEOPP-0701 Cyagen 10ug Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque IL-13

CD00039-10ug Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10ug 409 EUR

Recombinant Rhesus Macaque IL-13

CD00039-2ug Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 2ug 176 EUR

Recombinant Rhesus Macaque GM-CSF

EEOPP-0702 Cyagen 10ug Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque GM-CSF

P1239-.01 ApexBio 10ug 272.8 EUR

Recombinant Rhesus Macaque GM-CSF

P1239-.1 ApexBio 100ug 1171.2 EUR

Recombinant Rhesus Macaque GM-CSF

P1239-.5 ApexBio 500ug 2627.2 EUR

Recombinant Rhesus Macaque TARC/CCL17

EECCP-1701 Cyagen 10ug Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque RANTES/CCL5

EECCP-0501 Cyagen 5ug Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque Rantes (CCL5)

MBS146711-0005mg MyBiosource 0.005mg 240 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Rantes (CCL5)

MBS146711-002mg MyBiosource 0.02mg 310 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Rantes (CCL5)

MBS146711-1mg MyBiosource 1mg 2880 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Rantes (CCL5)

MBS146711-5x1mg MyBiosource 5x1mg 12630 EUR

Procalcitonin Rhesus Recombinant Protein

PROTG7NDV1 BosterBio Regular: 10ug 380.4 EUR

Recombinant Rhesus Monkey ICAM1 Protein

ICAM1-1795R Creative BioMart 5ug 238.4 EUR

Recombinant Rhesus Monkey CD180 Protein

CD180-1598R Creative BioMart 5ug 238.4 EUR

Recombinant Rhesus Macaque SAA1 protein

CD00023-10ug Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10ug 409 EUR

Recombinant Rhesus Macaque SAA1 protein

CD00023-2ug Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 2ug 176 EUR

Recombinant Rhesus macaque IL1B protein

MK0463R Creative BioMart 10ug 319.2 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Eotaxin/CCL11

EECCP-1101 Cyagen 5ug Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque Eotaxin/CCL11

AP60326 SAB 100ug 1076 EUR

Recombinant Rhesus Monkey ADGRE2 Protein

ADGRE2-1722R Creative BioMart 25ug 238.4 EUR

Recombinant Rhesus Macaque S100B protein

CD00024-10ug Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10ug 409 EUR

Recombinant Rhesus Macaque S100B protein

CD00024-2ug Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 2ug 176 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Flt3-Ligand

cyt-157-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Flt3-Ligand

cyt-157-1mg ProSpec Tany 1mg 3510 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Flt3-Ligand

cyt-157-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Flt3-Ligand

MBS144342-0002mg MyBiosource 0.002mg 240 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Flt3-Ligand

MBS144342-001mg MyBiosource 0.01mg 310 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Flt3-Ligand

MBS144342-1mg MyBiosource 1mg 3745 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Flt3-Ligand

MBS144342-5x1mg MyBiosource 5x1mg 16515 EUR

Recombinant Rhesus macaque ERBB3 Protein

MK0338R Creative BioMart 10ug 319.2 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Eotaxin/CCL11

P1479-.005 ApexBio 5ug 108.8 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Eotaxin/CCL11

P1479-.1 ApexBio 100ug 1081.6 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Eotaxin/CCL11

P1479-.5 ApexBio 500ug 2425.6 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Flt-3 L

EEOPP-0703 Cyagen 10ug Ask for price

Rantes Rhesus Macaque Recombinant (CCL5)

rAP-0251 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque IL-1 beta

EEILP-0101 Cyagen 10ug Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-3

AP60139 SAB 100ug 1076 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-4

AP60140 SAB 100ug 1165 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-5

AP60141 SAB 100ug 1076 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-6

AP60142 SAB 100ug 1554 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-5

cyt-772-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-5

cyt-772-1mg ProSpec Tany 1mg 4680 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-5

cyt-772-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-3

cyt-156-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-3

cyt-156-1mg ProSpec Tany 1mg 2700 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-3

cyt-156-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-4

cyt-172-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-4

cyt-172-1mg ProSpec Tany 1mg 4680 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-4

cyt-172-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-6

cyt-174-01mg ProSpec Tany 0.1mg 1200 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-6

cyt-174-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-6

cyt-174-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-8

MBS144659-0005mg MyBiosource 0.005mg 240 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-8

MBS144659-0025mg MyBiosource 0.025mg 310 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-8

MBS144659-1mg MyBiosource 1mg 2880 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-8

MBS144659-5x1mg MyBiosource 5x1mg 12630 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-6

MBS144411-0002mg MyBiosource 0.002mg 240 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-6

MBS144411-001mg MyBiosource 0.01mg 310 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-6

MBS144411-01mg MyBiosource 0.1mg 1360 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-6

MBS144411-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 5800 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-5

MBS146313-0002mg MyBiosource 0.002mg 240 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-5

MBS146313-001mg MyBiosource 0.01mg 310 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-5

MBS146313-1mg MyBiosource 1mg 4895 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-5

MBS146313-5x1mg MyBiosource 5x1mg 21695 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-3

MBS145060-0002mg MyBiosource 0.002mg 240 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-3

MBS145060-001mg MyBiosource 0.01mg 310 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-3

MBS145060-1mg MyBiosource 1mg 2880 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-3

MBS145060-5x1mg MyBiosource 5x1mg 12630 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-4

MBS144784-0002mg MyBiosource 0.002mg 240 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-4

MBS144784-001mg MyBiosource 0.01mg 310 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-4

MBS144784-1mg MyBiosource 1mg 4895 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-4

MBS144784-5x1mg MyBiosource 5x1mg 21695 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-3

P1323-.01 ApexBio 10ug 272.8 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-3

P1323-.1 ApexBio 100ug 1081.6 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-3

P1323-.5 ApexBio 500ug 2425.6 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-4

P1324-.005 ApexBio 5ug 108.8 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-4

P1324-.1 ApexBio 100ug 1171.2 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-4

P1324-.5 ApexBio 500ug 2627.2 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-5

P1404-.01 ApexBio 10ug 272.8 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-5

P1404-.1 ApexBio 100ug 1081.6 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-5

P1404-.5 ApexBio 500ug 2425.6 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-6

P1415-.01 ApexBio 10ug 272.8 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-6

P1415-.1 ApexBio 100ug 1560.8 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-6

P1415-.5 ApexBio 500ug 3503.2 EUR

Rhesus macaque CD28 Recombinant Protein

11-417 ProSci 0.1 mg 714.3 EUR

Rhesus macaque CD28 Recombinant Protein

11-435 ProSci 0.1 mg 481.2 EUR

Rhesus macaque CD28 Recombinant Protein

11-530 ProSci 0.1 mg 651.3 EUR

Rhesus macaque CD47 Recombinant Protein

11-536 ProSci 0.05 mg 714.3 EUR

Recombinant Rhesus CD160 Protein, No Tag

IMP-1587 Creative BioMart 100µg 912 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-13

AP60144 SAB 100ug 1865 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-16

AP60145 SAB 100ug 1865 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-16

cyt-153-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-16

cyt-153-1mg ProSpec Tany 1mg 4680 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-16

cyt-153-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-13

cyt-175-10g ProSpec Tany 10µg 145 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-13

cyt-175-1mg ProSpec Tany 1mg 4680 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-13

cyt-175-2g ProSpec Tany 2µg 60 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-13

MBS144750-0002mg MyBiosource 0.002mg 240 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-13

MBS144750-001mg MyBiosource 0.01mg 310 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-13

MBS144750-1mg MyBiosource 1mg 4895 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-13

MBS144750-5x1mg MyBiosource 5x1mg 21695 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-16

MBS144968-0002mg MyBiosource 0.002mg 240 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-16

MBS144968-001mg MyBiosource 0.01mg 310 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-16

MBS144968-1mg MyBiosource 1mg 4895 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-16

MBS144968-5x1mg MyBiosource 5x1mg 21695 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-13

P1326-.01 ApexBio 10ug 272.8 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-13

P1326-.1 ApexBio 100ug 1873.6 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-13

P1326-.5 ApexBio 500ug 4203.2 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-16

P1327-.01 ApexBio 10ug 272.8 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-16

P1327-.1 ApexBio 100ug 1873.6 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interleukin-16

P1327-.5 ApexBio 500ug 4203.2 EUR

Eotaxin Rhesus Macaque Recombinant (CCL11)

rAP-0134 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Flt3-Ligand Rhesus Macaque Recombinant

rAP-0420 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque IP-10/CXCL10

EECXP-1001 Cyagen 5ug Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque BCA-1/CXCL13

EECXP-1301 Cyagen 5ug Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque TNF-α/TNFSF2

EETNP-0101 Cyagen 5ug Ask for price

Recombinant Rhesus Macaque BCA-1/CXCL13

AP60324 SAB 100ug 896 EUR

Recombinant Rhesus Macaque IL-6 protein

CD00033-10ug Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10ug 409 EUR

Recombinant Rhesus Macaque IL-6 protein

CD00033-2ug Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 2ug 176 EUR

Recombinant Rhesus Macaque IL-5 protein

CD00034-10ug Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10ug 409 EUR

Recombinant Rhesus Macaque IL-5 protein

CD00034-5ug Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5ug 154 EUR

Recombinant Rhesus Macaque IL-4 protein

CD00036-5ug Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5ug 176 EUR

Recombinant Rhesus Macaque IL-3 protein

CD00037-10ug Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10ug 409 EUR

Recombinant Rhesus Macaque IL-3 protein

CD00037-2ug Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 2ug 176 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Flt-3 Ligand

CD00046-2ug Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 2ug 176 EUR

Recombinant Rhesus macaque IP-10 (CXCL10)

MBS146259-0005mg MyBiosource 0.005mg 240 EUR

Recombinant Rhesus macaque IP-10 (CXCL10)

MBS146259-0025mg MyBiosource 0.025mg 310 EUR

Recombinant Rhesus macaque IP-10 (CXCL10)

MBS146259-1mg MyBiosource 1mg 2880 EUR

Recombinant Rhesus macaque IP-10 (CXCL10)

MBS146259-5x1mg MyBiosource 5x1mg 12630 EUR

Recombinant Rhesus Macaque BCA-1/CXCL13

P1542-.005 ApexBio 5ug 108.8 EUR

Recombinant Rhesus Macaque BCA-1/CXCL13

P1542-.1 ApexBio 100ug 900 EUR

Recombinant Rhesus Macaque BCA-1/CXCL13

P1542-.5 ApexBio 500ug 2021.6 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interferon-gamma

AP60150 SAB 100ug 395 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interferon-gamma

cyt-1122-10g ProSpec Tany 10µg 60 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interferon-gamma

cyt-1122-1mg ProSpec Tany 1mg 1800 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interferon-gamma

cyt-1122-50g ProSpec Tany 50µg 145 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interferon-gamma

MBS141488-001mg MyBiosource 0.01mg 240 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interferon-gamma

MBS141488-005mg MyBiosource 0.05mg 310 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interferon-gamma

MBS141488-1mg MyBiosource 1mg 1970 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interferon-gamma

MBS141488-5x1mg MyBiosource 5x1mg 8540 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interferon-gamma

P1331-.01 ApexBio 10ug 108.8 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interferon-gamma

P1331-.1 ApexBio 100ug 396 EUR

Recombinant Rhesus Macaque Interferon-gamma

P1331-.5 ApexBio 500ug 888.8 EUR

Interleukin-8 Rhesus Macaque Recombinant

rAP-0170 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Interleukin-3 Rhesus Macaque Recombinant

rAP-0520 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Interleukin-4 Rhesus Macaque Recombinant

rAP-0528 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Interleukin-6 Rhesus Macaque Recombinant

rAP-0530 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Interleukin-5 Rhesus Macaque Recombinant

rAP-0657 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Recombinant Rhesus B7-2/CD86 (C-6His)

AP76323 SAB 1mg 1289 EUR

Recombinant Rhesus B7-2/CD86 (C-6His)

CP41-10ug Novoprotein 10ug 120 EUR

Recombinant Rhesus B7-2/CD86 (C-6His)

CP41-1mg Novoprotein 1mg 1064.4 EUR
Kontrastuje to z wynikami uzyskanymi dla transformowanych linii komórek B  in vitro  , gdzie delecja gL skutkowała znacznie zmniejszoną zakaźnością. W okresie 20 tygodni odpowiedzi limfocytów T CD8+ specyficzne wobec Gag udokumentowano przez barwienie tetramerem głównego kompleksu zgodności tkankowej klasy I (MHC-I). Indukowane przez szczepionkę odpowiedzi komórek T CD8+, które były głównie skierowane przeciwko epitopowi Gag(181-189)CM9 ograniczonemu do Mamu-A*01, mogą być hamowane przez blokadę prezentacji MHC-1. Nasze wyniki wskazują, że gL i oddziaływanie z receptorami rodziny Eph są zbędne do kolonizacji przedziału limfocytów B po zakażeniu wysokimi dawkami drogą dożylną, co sugeruje istnienie alternatywnych receptorów. Ponadto gL-minus RRV wywołuje komórkowe odpowiedzi immunologiczne, które mają głównie charakter kanoniczny.
ZNACZENIE  Herpeswirus związany z mięsakiem Kaposiego (KSHV) jest związany ze znacznym obciążeniem chorobą w Afryce Subsaharyjskiej, często w kontekście zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV). Pokrewny rhadinowirus małp rezus (RRV) wykazał potencjał jako wektor do immunizacji małp antygenami z małpiego wirusa niedoboru odporności (SIV), makakowego modelu wirusa HIV. KSHV i RRV angażują receptory komórkowe z rodziny Eph poprzez wirusowy kompleks glikoproteinowy gH/gL. Wytworzyliśmy teraz rekombinowany RRV, który wyraża antygen Gag SIV i nie wyraża gL.
Ten zrekombinowany RRV był zakaźny drogą dożylną, wywoływał trwałe zakażenie w przedziale komórek B i wywoływał silną odpowiedź immunologiczną na antygen Gag SIV. Wyniki te przemawiają przeciwko roli receptorów z rodziny gL i Eph w infekcji komórek B przez RRV  in vivo  i mają implikacje dla rozwoju żywej atenuowanej szczepionki KSHV lub wektora szczepionki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.